5 giọng ca vàng trong show “Tình khúc cho em” | Khánh Ly

Đêm nhạc GIỌNG CA VÀNG sẽ là những tình khúc chọn lọc, những bản tình ca “kinh điển”, những bản “hit”đã được gắn riêng với Khánh Ly – Cẩm Vân – Hồng Nhung – Mỹ Linh – Hà Trần.
[GIỌNG CA VÀNG -Tình khúc cho em] cũng đánh dấu Lần đầu tiên và Duy nhất những giọng ca: Khánh Ly – Cẩm Vân – Hồng Nhung – Mỹ Linh – Hà Trần cùng hội tụ trên 1️ sân khấu – đặc biệt Danh ca Khánh Ly lần đầu tiên đứng trên sân khấu Cung Việt Xô vào đúng dịp Quốc tế Phụ nữ.

You May Also Like